Formandens beretning 2022

KUNSTKLUBBEN I 2022 KUNSTKLUBBENs medlemmerne er delt i to lejre. Nogle ønsker sig arrangementer – andre er primært medlemmer for at vinde kunst. Bestyrelsen forsøger at efterkomme ønskerne på bedste vis i frivillighedens tegn – men savner frivillige hænder til at løfte opgaverne. Vi savner også en u/25 til en bestyrelsespost. Medlemmerne er mere end […]

2021 – Formandens beretning

Kunstklubbens formand Sara Legind-Hansen

KUNSTKLUBBEN har ligesom alle andre foreninger været sat skakmat af COVID-nedlukningerne. Alligevel er det lykkedes os at være sammen om kunsten hele 4 gange i de korte oplukningsperioder der har været.