2021 – Formandens beretning

Kunstklubbens formand Sara Legind-Hansen

KUNSTKLUBBEN har ligesom alle andre foreninger været sat skakmat af COVID-nedlukningerne. Alligevel er det lykkedes os at være sammen om kunsten hele 4 gange i de korte oplukningsperioder der har været.